aplinkos apsauga

aplinkos apsauga
aplinkos apsauga statusas T sritis chemija apibrėžtis Aplinkos apsaugojimas nuo nepalankių procesų, produktų ar paslaugų poveikio. atitikmenys: angl. protection of the environment rus. охрана окружающей среды

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • aplinkos apsauga — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar padarinių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos apsauga — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Priemonės ir kontrolė siekiant išvengti žalos aplinkai ir aplinkos būklės blogėjimo, taip pat palaikyti gyvųjų išteklių ekologinę pusiausvyrą. atitikmenys: angl. environmental protection pranc …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos apsauga — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teisinių, technologinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti derinti gamtos išteklių naudojimą su gyvųjų organizmų ir žmogaus aplinkos saugojimu. atitikmenys: angl.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • jūros aplinkos apsauga — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jūros aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar padarinių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • kompleksinė aplinkos apsauga — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teisinių, technologinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių visuma, padedanti derinti gamtos išteklių naudojimą su gyviesiems organizmams ir žmogui gyventi tinkamos aplinkos išsaugojimu.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • aplinkos apsaugos standartas — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nustatomos bendrosios aplinkos apsaugos taisyklės, bendrieji principai ar charakteristikos. atitikmenys: angl. environment… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos atkūrimo priemonės — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Veiksmai, įskaitant žalos mažinimo ir laikinąsias priemones, kuriais nustatyta tvarka iki pradinės būklės atkuriama pažeista aplinka, jos elementai ir (arba) pablogėjusios jų funkcijos arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos stebėsena — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Sistemingas aplinkos, jos elementų būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio vertinimas ir prognozė. atitikmenys: angl. environmental monitoring rus. слежение за сстоянием качества …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos apsaugos normatyvas — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Nustatyta tvarka įteisinta ūkinės ar kitos veiklos leidžiamo poveikio aplinkai reikalavimų skaitinė ar loginė išraiška. atitikmenys: angl. environment protection norm rus. норматив охраны… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos tarša — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Natūralių ir nenatūralių medžiagų, preparatų, organizmų, įskaitant mikroorganizmus, išmetimas, išleidimas, paskleidimas į aplinką dėl žmonių veiklos, sukeliantis žalą aplinkai. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”